Eerste schooldag op nieuwe Campus Eemsdelta

Eerste schooldag op nieuwe Campus Eemsdelta, het bruisende hart van de Eemsdelta-regio

Voor leerlingen van Rudolph Pabus Cleveringa (havo/vwo), Theda Mansholt (vmbo) en George Martens (PrO) van VO Eemsdelta* verliep de start van het nieuwe schooljaar op woensdag 31 augustus extra feestelijk. Zij maakten namelijk voor het eerst kennis met hun nieuwe school: Campus Eemsdelta in Appingedam.

Leerlingen heel tevreden
Leerlingen werden persoonlijk welkom geheten door medewerkers van de school en de gemeente Eemsdelta. Per opleiding en leerjaar kwamen ze verspreid over de dag binnen. Ze kregen een rondleiding en volgden een introductieprogramma om elkaar beter te leren kennen. Vanuit de gemeente kregen ze informatie uitgereikt over activiteiten die de komende maanden op de campus gaan plaatsvinden. Leerlingen zijn heel tevreden over het gebouw. Het is modern en licht en niet zo groot als verwacht. Je kunt er gemakkelijk je weg vinden. Over het houten interieur zijn de meningen verdeeld. De één vindt dat rust uitstralen, de ander vindt dat het wat kleuriger had gemogen. Maar het gebouw is nog niet af stellen ze vast, en daar komt misschien nog verandering in. Dat leerlingen van verschillende opleidingen in één gebouw zitten merk je bijna niet. Maar ze vinden het wel nodig dat er straks goed toezicht is.

Een prachtige kans
Naast de drie scholen van VO Eemsdelta zit ook het Noorderpoort (mbo) in het gebouw. Elke opleiding heeft een eigen thuisbasis, waar leerlingen een groot deel van de lessen volgen. Er zijn een aantal gemeenschappelijke ruimten: kunst en science, de werkplaats voor technische vakken/opleidingen, het sportcomplex en de mediatheek. Op het terrein rondom komen onder andere nog een pluktuin, een ecologische vijver, een tiny forest, een sterrenwacht, een multicourt en beachvolleybal. De nieuwe campus was nodig, omdat de oude scholen niet bevingsbestendig waren. Ook krimp speelde een rol. Nu alles op één plek zit kan iedereen gebruikmaken van de mooie voorzieningen en gemakkelijker met elkaar samenwerken. Daardoor kan er nog beter worden aangesloten bij wat leerlingen nodig hebben. Een prachtige kans voor iedereen.

In vriendelijke verbinding
In het hart van het gebouw is een ronde binnentuin. Vanuit de kantine rondom kijk je erop uit. In deze ruimten kunnen leerlingen van verschillende opleidingen elkaar tegenkomen. Tijdens pauzes bijvoorbeeld. In de kantine kunnen ze op twee plekken wat te eten en te drinken kopen. Om ervoor te zorgen dat de onderlinge sfeer goed is en het gebouw netjes blijft, lopen er naast conciërges ook veiligheidscoördinatoren, stewards en jongerenwerkers rond. Zij knopen gesprekjes aan met leerlingen om te vragen wat daarvoor nodig is. Dat gebeurt in vriendelijke verbinding, zoals de
mensen van VO Eemsdelta dat noemen. Belangrijk is dat deze medewerkers de leerlingen leren kennen. Een benadering die ook in het onderwijs gehanteerd wordt, want zo bereik je meer.

De VO Eemsdelta-leerling
In deze eerste schoolweek voeren leerlingen een persoonlijk ambitiegesprek met hun mentor. Daar zijn ook de ouders bij. Het gaat over waar ze goed in zijn, wat ze nog willen leren en wat hun ambities zijn. In dit gesprek wordt ook aangegeven wat de school met leerlingen wil bereiken: VO Eemsdelta-leerlingen hebben aan het einde van hun VO-carrière alle kennis en kunde in huis die ze nodig hebben voor hun vervolgstap en weten waar hun talenten en drijfveren liggen. Maar er is meer: ze zijn ook sterk in taal en communicatie, burger van de wereld, trots op zichzelf en hun omgeving èn kunnen zelf (actie) ondernemen. Tijdens de ambitiegesprekken wordt samen met leerlingen gekeken naar wat zij nodig hebben om dit te bereiken. Later in het jaar volgen er ontwikkelgesprekken.

Ontmoet en onderneem
Al in de eerste weken van dit schooljaar gaan leerlingen ook het gebouw weer uit, bijvoorbeeld om op excursie te gaan of te leren bij bedrijven en organisaties. Een belangrijk uitgangspunt van het onderwijs is namelijk dat leerlingen leren door mensen te ontmoeten en door te ondernemen in de Eemsdelta-regio. Op deze manier laat de school zien welke kansen de regio biedt en krijgt het leren meer betekenis. De campus is ook een ontmoetingsplek voor de inwoners van de gemeente Eemsdelta. Buiten schooltijd maken sportverenigingen en culturele organisaties gebruik van het gebouw. Daarnaast worden er (ook door leerlingen) allerlei activiteiten georganiseerd. Daarmee wordt Campus Eemsdelta het bruisende hart van de Eemsdelta-regio.
*Rudolph Pabus Cleveringa (havo/vwo), Theda Mansholt (vmbo) en George Martens (PrO) zijn onderdeel van Stichting VO Eemsdelta. Met de verhuizing van de drie scholen naar de campus heeft VO Eemsdelta nog twee onderwijslocaties: Campus VO Eemsdelta in Appingedam en Rutger Kopland VO Eemsdelta in Siddeburen.

*Rudolph Pabus Cleveringa (havo/vwo), Theda Mansholt (vmbo) en George Martens (PrO) zijn onderdeel van Stichting VO Eemsdelta. Met de verhuizing van de drie scholen naar de campus heeft VO Eemsdelta nog twee onderwijslocaties: Campus VO Eemsdelta in Appingedam en Rutger Kopland VO Eemsdelta in Siddeburen.