Nieuwe namen en huisstijl voor Eemsdeltacollege

Vandaag hebben de vier scholen van Eemsdeltacollege nieuwe namen en een nieuwe huisstijl gekregen.

Nieuwe namen en huisstijl

Vandaag hebben we de namen bekend gemaakt waarmee vanaf vandaag onze scholen niet meer aangeduid worden met een adres, maar met een naam van een persoon. Dat past bij een werkwijze waarin we de scholen centraal stellen en niet de overkoepelende stichting * (Eemsdeltacollege). Wij geloven dat een school meer is dan een plek waar je leert en werkt. Het is een gemeenschap waar je je gezien, gekend en thuis voelt. We willen dat onze leerlingen en medewerkers voelen dat het hun school is. De nieuwe namen helpen daarbij, omdat ze laten zien waar de scholen voor staan. De naamgevers van onze scholen zijn  George Martens, Rutger Kopland, Theda Mansholt en Rudolph Pabus Cleveringa. Alle vier personen zijn Groningers die in het verleden door lef te tonen iets hebben betekend voor hun omgeving en voor zichzelf. In die zin zijn ze voorbeelden voor ons allemaal, want het overkoepelende motto van onze scholen is “Leren met lef”.

* Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta is een koepel met vier scholen in Delfzijl-Appingedam en Siddeburen, genaamd Eemsdeltacollege. 

Elke locatie heeft een naam gekregen die het verhaal van de school vertelt: wat is op deze school belangrijk, hoe merk je dat en wat beloven we.

George Martens School

Dit is de nieuwe naam voor onze locatie Eelwerd in Appingedam, waar we praktijkonderwijs geven.

Gijsbert George Martens was beeldend kunstenaar en medeoprichter van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Hij werd in 1894 in Groningen geboren en stond bekend om zijn krachtige kleuren en spontaan penseelgebruik. Praktisch en ondernemend als hij was, werkte hij ook als reclameman. Hij deed wat voor hem werkte en was daar goed in. Zo liet hij zien dat je kan zijn wie je wilt zijn. Het motto van deze school is ‘worden wie jij bent en doen wat werkt’.

Naast de nieuwe betekenisvolle naam krijgt de school ook een eigentijds logo.

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum

Dit is de nieuwe naam van onze locatie Pastorielaan in Appingedam, waar we havo, vwo en vwo+ aanbieden.

Rudolph Pabus Cleveringa was een Nederlandse hoogleraar in de rechtsgeleerdheid. Hij werd in 1894 in Appingedam geboren. In de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich met succes tegen de nazi’s. In een rede aan de Leidse universiteit protesteerde hij tegen het ontslag van joodse collega's. Vanuit zijn gevoel voor rechtvaardigheid en met een goed beeld van de wereld, kwam hij in actie. Zijn daden leren ons om verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en onze daden.

Het motto van deze school is ‘ruimte om jezelf te zijn, jezelf te ontwikkelen en je talent te ontdekken en te gebruiken.’

Naast de nieuwe betekenisvolle naam krijgt de school ook een eigentijds logo.

Rutger Kopland School

Dit is de nieuwe naam van onze locatie Siddeburen, waar we vmbo en onderbouw havo en vwo aanbieden. Rutger Kopland was psychiater, maar werd beroemd als dichter en schrijver. Hij werd in 1934 geboren in Goor en overleed in Glimmen in 2012. In de gedichten van Rutger Kopland lees je dat je mag dromen en er niet alleen voor staat. Ze zitten vol emotie, rust, hard werken en vertrouwen. Dat past precies bij deze school. Het motto van de school is ‘vanuit het vertrouwde de wereld ontdekken’.

Naast de nieuwe betekenisvolle naam krijgt de school ook een eigentijds logo.

Theda Mansholt College

Dit is de nieuwe naam van onze locatie Sikkel in Delfzijl, waar we vmbo aanbieden.

Theda Wilmina Scheltjea Mansholt was pedagoge. Ze wordt beschouwd als de grondlegster van het Nederlandse landbouwhuishoudonderwijs. Ze werd in 1879 in Meeden geboren.

Theda Mansholt stimuleerde haar leerlingen om al het goede van hun geboortegrond te benutten. Iedereen kon op zijn manier helpen om de leefomstandigheden op het platteland te verbeteren. Ze is een voorbeeld en inspireert ons om initiatief te nemen en met onze eigen unieke talenten onze schouders te zetten onder de mogelijkheden die Groningen biedt.

Het motto van deze school is ‘je talent vinden en er werk van maken’.

Naast de nieuwe betekenisvolle naam krijgt de school ook een eigentijds logo.

Samen zorgen voor kwalitatief goed en breed onderwijsaanbod

De naam Eemsdeltacollege verdwijnt, maar de koepel Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta blijft.

De stichting heeft de opdracht om in het werkgebied te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en voor een breed en gevarieerd aanbod. Dat lukt. Met de vier scholen worden alle niveaus aangeboden, van praktijkonderwijs tot en met vwo+. De leerlingen kunnen makkelijk over stappen van de ene naar de andere school binnen onze stichting. Zo creëert de stichting met deze vier scholen meer kansen voor de leerlingen.