Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum onlangs formeel aspirant lid van vereniging Begaafdheidsprofielscholen

RPCL onlangs formeel aspirant lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen.

Wat de begaafdheidsprofielscholen verbindt, is de aandacht voor en begeleiding van de meer- en hoogbegaafde leerling. Hoogbegaafdheid is in het hedendaagse onderwijs een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Meerdere scholen hebben in de afgelopen jaren vaak zeer uiteenlopende maatregelen getroffen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen. Deze inspanningen leiden niet vanzelfsprekend tot succes. Steeds duidelijker is geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd ‘uitkomt wat er in zit’.

De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.

Het doel van het project Begaafdheidsprofielscholen is het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs die hoogbegaafde leerlingen effectief bedienen. Alle projectscholen zijn lid van deze vereniging. Door een gezamenlijk platform in te richten en elkaar regelmatig te ontmoeten, wil de vereniging de kwaliteit van het onderwijs aan en de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen waarborgen.

Nu RPCL lid is geworden van de vereniging BPS wordt de dekking in onze regio geoptimaliseerd: OBS Jan Ligthart uit Appingedam is ook lid en een doorgaande leerlijn HB (hoogbegaafdheid) PO-VO kan door nauwere samenwerking worden uitgewerkt.

Ons gezamenlijke doel is om de meer- en hoogbegaafde leerling goed in beeld te hebben en maatwerk, flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte te bieden waar nodig. Binnen onze school zijn collega’s bezig zich te bekwamen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid opdat de school beschikt over adequate expertise op dit gebied.

Een platform voor kennisdeling

Als lid van de vereniging BPS kunnen we ook gebruik maken van de zogeheten BPS Academie. Dit is het platform voor ontmoeten en leren van de aangesloten begaafdheidsprofielscholen. Kennis die binnen de deelnemende scholen wordt opgebouwd kan zo met elkaar worden gedeeld. Door gebruik te maken van elkaars interesse, expertise en kennis werken de begaafdheidsprofielscholen op die manier gezamenlijk aan het op orde houden en verbeteren van hun kwaliteit.

Wij zijn blij met deze stap en wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom ons beleid en onderwijs voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen.