VO Eemsdelta-leerlingen betrokken bij kwaliteit lessen

VO- Eemsdelta wil de lessen zoveel mogelijk afstemmen op wensen van leerlingen en op wat ze nodig hebben. Want dan leren ze beter, is de overtuiging. Vmbo-leerlingen van het Theda Mansholt College bezochten in dit kader op dinsdag 31 mei bijna 30 lessen van hun docenten. Voorafgaand gingen de begeleidende docenten met de leerlingen in gesprek. Zo werd besproken waaraan een goede les moet voldoen en kregen leerlingen handvatten om lessen te observeren en een  scoreformulier in te vullen.

De leerlingen vinden het met name belangrijk dat docenten betrokken zijn. Dat ze je extra aandacht geven als dat nodig is, maar je ook complimenteren als je iets goed kunt. Naast de lesbezoeken zijn de leerlingen in gesprek geweest met de verschillende onderwijsteams over wat goed onderwijs is. De resultaten van de lesbezoeken en de gesprekken worden besproken in het gehele team en meegenomen als ontwikkelpunten voor volgend jaar.

De leerlingen zijn heel tevreden over wat ze hebben gezien: “De meeste docenten kennen de leerlingen goed, daarom weten ze ook wat ze nodig hebben.” De review  wordt een jaarlijks terugkerende activiteit. Docent Jan Wolthof: “Leerlingen deden het heel goed, er kwamen waardevolle verbeterpunten uit en ze benoemden ook de mooie aspecten die ze hebben gezien. Knap dat ze zo goed een les weten te beoordelen”.