Wie zijn de winnaars van Goud Grunn

Aanstaande vrijdag maakt de jury de winnaars bekend van het project Goud Grunn 2019-2020. Er deden zo’n 170 leerlingen dit schooljaar mee aan dit project met daaraan gekoppelde prijsvraag.

Verbinding met de wereld om ons heen
EPI-kenniscentrum coördineert het project Goud Grunn. Zij willen jongeren in het aardbevingsgebied betrekken bij en bewust maken van ontwikkelingen in hun regio. Er zijn immers veel kansen, bijvoorbeeld als het gaat om bouwen, duurzaamheid, levensloopbestendig wonen en energietransitie. De scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs werken nauw samen met diverse partijen, zo ook met het EPI-kenniscentrum. Voor goed onderwijs is meer nodig dan alleen de school. De omgeving waarin jongeren leven en opgroeien, is van grote invloed op hun ontwikkeling. Daarom verbinden we ons met de wereld om ons heen.