RBF08535

Onderwijs

Ontmoet en onderneem

Wie is de VO Eemsdelta-leerling? Waar gaan ze jou straks aan herkennen als je je diploma op zak hebt? Natuurlijk heb je dan alle kennis en kunde in huis voor je vervolgstap en weet je waar je talenten liggen. Maar er is meer: je bent sterk in taal en communicatie, burger van de wereld, trots op jezelf en je omgeving èn je kunt zelf (actie) ondernemen. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt om dit te bereiken. Uitgangspunt is dat je leert door mensen te ontmoeten en te ondernemen in de Eemsdelta-regio.

Onze aanpak

In ons onderwijs staan de volgende vragen centraal. Daarover hebben we het met jou.
- Wat heb jij specifiek nodig?
- Hoe maken we leren betekenisvol?
- Hoe kun je er zijn voor anderen en de wereld?

Je mentor begeleidt je bij het maken van keuzes op het gebied van talentontwikkeling, ondersteuning en je loopbaan. Waar ben je goed in, wat kan beter, wat zijn je ambities en wat heb jij specifiek van ons nodig? We bieden allerlei vormen van ondersteuning en (extra)talentprogramma's. Zo leer je zelf actie te ondernemen en word je trots op jezelf.

Leerstof krijgt betekenis als je weet waarvoor je deze nodig hebt. Daarom werk je bij ons aan realistische opdrachten van bedrijven, maak je uitstapjes in de regio en doe je mee aan wedstrijden. Bovendien leer je bij bedrijven, organisaties en (vervolg)opleidingen in de regio. Zo leer je over de nieuwste ontwikkelingen en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van (zelf actie) ondernemen, taal en communicatie.

Op onze school kan iedereen zichzelf zijn. Je leert elkaar kennen, elkaars verschillen respecteren en helpt elkaar als dat nodig is. In opdrachten leer je hoe je iets voor de regio en de wereld kunt betekenen. Je komt bijvoorbeeld op voor andermans belangen of denkt mee over oplossingen voor (actuele) problemen. Je organiseert daarnaast activiteiten/festiviteiten voor de regio. Zo word jij trots op je omgeving en burger van de wereld.