kantine2.jpg

Inspraak (GMR/DMR)

De Medezeggenschapsraad is een bij de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen orgaan om de belangen van leerlingen, ouders en personeel op scholen te vertegenwoordigen. Op Stichting VO Eemsdelta bestaan drie MR’en, twee DMR’en en een GMR.

De GMR bestaat uit twaalf gekozen leden: drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden. De Medezeggenschapsraden houden zich bezig met het schoolbeleid. Ze praten gevraagd of ongevraagd mee over alle aangelegenheden die de school aangaan. Bij belangrijke beslissingen moeten directie en Commissie van Bestuur vooraf advies of instemming aan MR’en, DMR’en of GMR vragen. Vergaderingen zijn openbaar en vallen uiteen in een informatief deel, waarbij directie en/of CvB aanwezig zijn voor vragen te beantwoorden, en een besluitvormend deel, waarin de MR’en, de DMR’en of de GMR ter kennisgeving aanneemt, adviseert of besluit.