RK 0921 Small

Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad die bestaat uit 7 á 10 leerlingen. De klassen kiezen een vertegenwoordiger die de vergaderingen bijwoont. De leerlingenraad komt 6 of 7 keer per jaar bij elkaar, soms met de teamleider, soms zonder.

Onderwerpen worden door de klassen aangedragen en kunnen van heel diverse aard zijn: de aankleding van de mediatheek, een schoolfeest, het examen, de proefwerkweek, Magister, enz. De leerlingenraad heeft onlangs het leerlingenstatuut bestudeerd. Af en toe is er post van het LAKS.